To the English Egodocument site

Projecten van deelnemers Werkgroep Auto/biografie

NWO VICI project Tales of the Revolt, Judith Pollman

NWO VICI project Tales of the Revolt (Universiteit van Leiden)

Database van jeugdherinneringen, Hugo Röling

In deze door Hugo Röling samengestelde database kan met met behulp van ruim 750 trefwoorden de inhoud van meer dan 600 getuigenissen over de jeugd uit Nederland en Vlaanderen geraadpleegd worden.
Database van jeugdherinneringen in Nederlandse egodocumenten [tijdelijk niet beschikbaar]

Het project Sailing Letters

Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen.
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
http://www.kb.nl/sl/index.html

Familiefilms
Speciale uitzending van het VPRO programma Andere Tijden: 'Gezien ons eigen leven. Familiefilms '20-'80'. Hieraan hebben een aantal leden van de werkgroep Auto/biografie hun medewerking verleend (o.a. Barbara Henkes en Hugo Röling). 
Bekijk hier de uitzending.

Documentaire Daar heeft mijn lijf zijn thuis
Een poëtische documentaire van Maatje van Eck over het Hof van Moerkerke in de 19de eeuw, gebaseerd op de dagboeken van Mimi van Assendelft de Coningh en brieven van Frederik van Eeden. Met medewerking van werkgroep deelnemer Marie de Jong IJsselstein
website Maatje van Eck